24.4.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 129/27


Acțiune introdusă la 27 februarie 2017 – Isabel Torné/Comisia

(Cauza T-128/17)

(2017/C 129/41)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Isabel Torné (Algés, Portugalia) (reprezentanți: S. Orlandi și T. Martin, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei de respingere din 16 aprilie 2016, adoptată în urma cererii pe care a formulat-o pentru stabilirea ratei dobândirii drepturilor sale de pensie și a vârstei sale de pensionare

obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta din prezentul litigiu contestă decizia de respingere implicită a cererii sale prin care urmărește obținerea unei decizii anticipate cu privire la anumite elemente determinate și invariabile ale calculului drepturilor sale de pensie. Reclamanta consideră că respingerea implicită a cererii sale constituie o abținere de la adoptarea unei măsuri impuse de statut și că este așadar un act care o lezează în sensul articolului 90 din statut.

În ceea ce privește elementele calculului pensiei sale, reclamanta contestă totodată practica Comisiei constând în a considera că transferul unui agent temporar conform articolului 2 litera (f) din RAA într-o altă agenție a Uniunii Europene determină încheierea unui nou contract, distinct de cel precedent, ceea ce ar dovedi discontinuitatea carierei acestui agent și ar atrage deci aplicarea noilor norme statutare referitoare la pensia pentru limită de vârstă.