3.4.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/59


Acțiune introdusă la 3 februarie 2017 – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Cauza T-72/17)

(2017/C 104/83)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Gabriele Schmid (Halbenrain, Austria) (reprezentant: Rechtsanwältin B. Kuchar)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Austria)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: înregistrarea internațională care desemnează Uniunea Europeană a mărcii „Steirisches Kürbiskernöl” – înregistrarea internațională nr. 900 100

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de decădere

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 7 decembrie 2017 în cauza R 1768/2015-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

modificarea deciziei atacate și constatarea decăderii mărcii IR nr. 900 100 pentru Uniunea Europeană cu privire la toate produsele;

in eventu

anularea deciziei atacate ca urmare a lipsei probării utilizării mărcii nr. 900 100 în calitate de semn distinctiv și trimiterea procedurii spre rejudecare în fața EUIPO;

în orice caz, obligarea titularei mărcii la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă în procedura în fața EUIPO și în cadrul prezentei proceduri.

Motivele invocate

încălcarea articolului 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 51 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 55 alin. (1) din Regulamentul nr. 207/2009.