19.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/30


Ordonanța vicepreședintelui Tribunalului din 21 aprilie 2017 – Post Telecom/BEI

(Cauza T-158/17 R)

((„Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Furnizare de servicii de comunicații în rețeaua din zona metropolitană pentru clădirile și birourile Grupului BEI la Luxembourg - Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului unui alt ofertant - Cerere de suspendare a executării - Lipsa urgenței”))

(2017/C 195/42)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Post Telecom SA (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: M. Thewes, C. Saettel și T. Chevrier, avocați)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții (BEI) (reprezentanți: T. Gilliams, P. Kiiver și C. Solazzo, agenți, asistați de M. Belmessieri și de B. Schutyser, avocați)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolele 278 și 279 TFUE și care are ca obiect suspendarea executării deciziei BEI din 6 ianuarie 2017 de respingere a ofertei prezentate de reclamantă pentru lotul nr. 1 în cadrul cererii de ofertă OP-1305, intitulată „Servicii de comunicații în rețeaua din zona metropolitană și în rețeaua de arie largă în favoarea Grupului Băncii Europene de Investiții”, și a deciziei de a atribui acest lot unui alt ofertant

Dispozitivul

1)

Respinge cererea de măsuri provizorii.

2)

Revocă Ordonanța din 15 martie 2017 în cauza T-158/17 R.

3)

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.