18.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/29


Hotărârea Tribunalului din 6 februarie 2019 – TN/ENISA

(Cauza T-461/17) (1)

((„Funcție publică - Agenți temporari - Recrutare - Anunț pentru ocuparea unui post vacant - Post de șef de unitate - Înscriere pe lista de rezervă - Acceptarea ofertei de angajare - Retragerea ofertei de angajare - Condiții de angajare - Garanții de moralitate - Articolul 12 din RAA - Eroare vădită de apreciere - Prelucrarea datelor personale - Dreptul de a fi ascultat - Răspundere”))

(2019/C 103/37)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: TN (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (reprezentanți: A. Ryan, agent, asistat de D. Waelbroeck și A. Duron, avocați)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 270 TFUE prin care se solicită, pe de o parte, anularea deciziei din 25 noiembrie 2016 prin care ENISA a retras oferta de angajare în postul de șef al unității „Servicii administrative” prezentată reclamantului, precum și anularea deciziei din 20 aprilie 2017 de respingere a reclamației sale și, pe de altă parte, obligarea ENISA la repararea prejudiciului material și a prejudiciului moral pe care reclamantul le-ar fi suferit ca urmare în special a retragerii nelegale a acestei oferte

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Îl obligă pe TN la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 347, 16.10.2017.