201805250441897012018/C 200/542972017TC20020180611RO01ROINFO_JUDICIAL20180424424211

Cauza T-297/17: Hotărârea Tribunalului din 24 aprilie 2018 – VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de marcă a Uniunii Europene verbală WE KNOW ABRASIVES — Marcă constituită dintr-un slogan publicitar — Competența camerei de recurs în cazul utilizării limitate a unei părți din servicii vizată prin cererea de înregistrare — Articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 71 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001]”]


C2002018RO4210120180424RO0054421421

Hotărârea Tribunalului din 24 aprilie 2018 – VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

(Cauza T-297/17) ( 1 )

„[„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de marcă a Uniunii Europene verbală WE KNOW ABRASIVES — Marcă constituită dintr-un slogan publicitar — Competența camerei de recurs în cazul utilizării limitate a unei părți din servicii vizată prin cererea de înregistrare — Articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 71 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001]”]”

2018/C 200/54Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG (Hanovra, Germania) (reprezentant: M. Horak, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) (reprezentanți: W. Schramek și A. Söder, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei camerei a patra de recurs a EUIPO din 6 martie 2017 (cauza R 1595/2016-4), privind o cerere de înregistrare a semnului verbal WE KNOW ABRASIVES drept marcă a Uniunii Europene

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 6 martie 2017 (cauza R 1595/2016-4), în măsura în care a respins înregistrarea semnului verbal WE KNOW ABRASIVES pentru serviciile din clasa 35 care corespund descrierii următoare: „Publicitate; servicii de gestiune comercială; servicii de secretariat; servicii de vânzare en gros în domeniul produselor metalice pentru construcții; administrație comercială”.

2)

Respinge în rest concluziile VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG.

3)

VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG și EUIPO suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată.


( 1 ) JO C 231, 17.7.2017.