29.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 32/15


Cerere de decizie preliminară introdusă de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) la 27 noiembrie 2017 – E.G./Republica Slovenă

(Cauza C-662/17)

(2018/C 032/22)

Limba de procedură: slovena

Instanța de trimitere

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Părțile din procedura principală

Recurent: E.G.

Intimată: Republica Slovenă

Întrebările preliminare

1)

Interesul solicitantului în sensul articolului 46 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva privind procedurile II (1) trebuie interpretat în sensul că statutul de protecție subsidiară nu oferă aceleași drepturi și beneficii precum cele oferite de statutul de refugiat în cazul în care, în temeiul reglementării naționale, străinii beneficiari ai protecției internaționale au aceleași drepturi și beneficii, însă este diferit modul de definire a duratei sau a încetării protecției internaționale, întrucât statutul este acordat refugiatului pe durată nedeterminată, dar încetează atunci când încetează circumstanțele pe baza cărora a fost acordat, în timp ce protecția subsidiară se acordă pentru o perioadă determinată și se prelungește în situația în care există motive în acest sens?

2)

Interesul solicitantului în sensul articolului 46 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva privind procedurile II trebuie interpretat în sensul că statutul conferit prin protecția subsidiară nu oferă aceleași drepturi și beneficii precum cele oferite de statutul de refugiat în cazul în care, în temeiul reglementării naționale, străinii beneficiari ai protecției internaționale au aceleași drepturi și beneficii, însă sunt diferite drepturile accesorii care se întemeiază pe astfel de drepturi și beneficii?

3)

Având în vedere situația individuală a solicitantului, este necesar să se evalueze dacă, în lumina circumstanțelor concrete care îl privesc, recunoașterea statutului de refugiat i-ar conferi mai multe drepturi decât cele obținute prin acordarea protecției subsidiare sau este suficientă, pentru a exista interesul prevăzut la articolul 46 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva privind procedurile II, o reglementare legislativă care operează o diferențiere între drepturile accesorii care se întemeiază pe drepturile și pe beneficiile ambelor forme de protecție internațională?


(1)  Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).