29.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 32/12


Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof Den Haag (Țările de Jos) la 6 noiembrie 2017 – Procedură penală împotriva Tronex BV

(Cauza C-624/17)

(2018/C 032/19)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Gerechtshof Den Haag

Partea din procedura principală

Tronex BV

Întrebările preliminare

1)

a)

Un comerciant cu amănuntul care, pe baza unei convenții încheiate cu furnizorul său (fie acesta importator, comerciant cu ridicata, distribuitor, producător sau altă persoană de la care a achiziționat bunul), restituie un bun restituit de un consumator sau care a devenit excedentar în asortimentul său trebuie considerat un deținător care aruncă bunul în sensul articolului 3 punctul 1 din Directiva cadru (1)?

b)

Pentru răspunsul la întrebarea 1.a este relevantă împrejurarea că este vorba despre un bun care prezintă un viciu sau un defect ușor de remediat?

c)

Pentru răspunsul la întrebarea 1.a este relevantă împrejurarea că este vorba despre un bun care prezintă un viciu sau un defect de o asemenea amploare sau gravitate încât, pentru acest motiv, bunul nu mai este adecvat sau util în raport cu destinația sa inițială?

2)

a)

Un comerciant cu amănuntul sau un furnizor care revinde unui cumpărător de loturi (de articole reziduale) un bun restituit de un consumator sau care a devenit excedentar în asortimentul său trebuie considerat un deținător care aruncă bunul respectiv în sensul articolului 3 punctul 1 din Directiva cadru?

b)

Pentru răspunsul la întrebarea 2.a este relevantă valoarea prețului de vânzare datorat de cumpărătorul de loturi comerciantului cu amănuntul sau furnizorului?

c)

Pentru răspunsul la întrebarea 2.a este relevantă împrejurarea că este vorba despre un bun care prezintă un viciu sau un defect ușor de remediat?

d)

Pentru răspunsul la întrebarea 2.a este relevantă împrejurarea că este vorba despre un bun care prezintă un viciu sau un defect de o asemenea amploare sau gravitate încât, pentru acest motiv, bunul nu mai este adecvat sau util în raport cu destinația sa inițială?

3)

a)

Un cumpărător de loturi care revinde unor terți (din străinătate) un lot mare de bunuri achiziționat de la comercianți cu amănuntul sau de la furnizori, care au fost restituite de consumatori sau au devenit excedentare, trebuie considerat un deținător care aruncă lotul respectiv de bunuri în sensul articolului 3 punctul 1 din Directiva cadru?

b)

Pentru răspunsul la întrebarea 3.a este relevantă valoarea prețului de vânzare datorat de terț cumpărătorului loturilor?

c)

Pentru răspunsul la întrebarea 3.a este relevantă împrejurarea că lotul de bunuri conține și articole care prezintă un viciu sau un defect ușor de remediat?

d)

Pentru răspunsul la întrebarea 3.a este relevantă împrejurarea că este vorba despre un bun care prezintă un viciu sau un defect de o asemenea amploare sau gravitate încât, pentru acest motiv, bunul respectiv nu mai este adecvat sau util în raport cu destinația sa inițială?

e)

Pentru răspunsul la întrebările 3.c sau 3.d, este relevantă proporția bunurilor defecte din întregul lot de bunuri revândute terților? Dacă da, ce procentaj constituie punctul de inflexiune?


(1)  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO 2008, L 312, p. 3).