18.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 437/16


Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 21 septembrie 2017 – Finanzamt Goslar/baumgarten sports & more GmbH

(Cauza C-548/17)

(2017/C 437/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Recurent: Finanzamt Goslar

Intimată: baumgarten sports & more GmbH

Întrebările preliminare

1)

Ținând seama de sarcina care revine persoanei impozabile de a colecta impozitul în contul autorităților fiscale, articolul 63 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1) trebuie interpretat în mod restrictiv în sensul că suma de încasat cu titlu de impozit aferent unei prestații efectuate

a)

este exigibilă sau

b)

este cel puțin datorată în mod necondiționat?

2)

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare: persoana impozabilă este obligată să plătească în avans, pentru o perioadă de doi ani, impozitul datorat pentru prestația executată, în cazul în care nu poate primi remunerația pentru această prestație (o parte din aceasta) decât după o perioadă de doi ani de la momentul la care a intervenit faptul generator?

3)

În cazul unui răspuns afirmativ la a doua întrebare: având în vedere competența care le este conferită prin articolul 90 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, statele membre au dreptul să ia în considerare o regularizare potrivit articolului 90 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată încă din perioada în care taxa a devenit exigibilă, în cazul în care persoana impozabilă poate încasa suma datorată abia după doi ani de la momentul la care a intervenit faptul generator pentru motivul că această sumă nu este încă exigibilă?


(1)  JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7