13.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 382/30


Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 4 august 2017 – Funke Medien NRW GmbH/Republica Federală Germania

(Cauza C-469/17)

(2017/C 382/36)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Funke Medien NRW GmbH

Pârâtă: Republica Federală Germania

Întrebările preliminare

1)

Potrivit dispozițiilor dreptului Uniunii referitoare la dreptul exclusiv al autorului de reproducere a unei opere [articolul 2 litera (a) din Directiva 2001/29/CE (1)], de comunicare publică a operei și de punere la dispoziția publicului a operei [articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE], precum și la excepțiile și limitările aduse acestor drepturi [articolul 5 alineatele (2) și (3) din Directiva 2001/29/CE], sunt permise spații de manevră în cadrul transpunerii acestor dispoziții în dreptul național?

2)

În ce măsură trebuie să se țină seama de drepturile fundamentale din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, atunci când se stabilește întinderea excepțiilor sau limitărilor prevăzute la articolul 5 alineatele (2) și (3) din Directiva 2001/29/CE și aduse dreptului exclusiv al autorului de reproducere a unei opere [articolul 2 litera (a) din Directiva 2001/29/CE], de comunicare publică și de punere la dispoziția publicului a acesteia [articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE]?

3)

Dreptul fundamental la libertatea de informare [articolul 11 alineatul (1) a doua teză din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene] sau dreptul fundamental la libertatea presei [articolul 11 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene] pot justifica unele excepții sau limitări aduse dreptului exclusiv al autorului de reproducere a unor opere [articolul 2 litera (a) din Directiva 2001/29/CE], de comunicare publică și de punere la dispoziția publicului a acesteia [articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE], în afara excepțiilor sau limitărilor prevăzute la articolul 5 alineatele (2) și (3) din Directiva 2001/29/CE?


(1)  Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230)