13.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 382/26


Recurs introdus la 12 aprilie 2017 de Slavcho Asenov Todorov împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a noua) din 14 martie 2017 în cauza T-839/16, Todorov/Curtea de Justiție a Uniunii Europene

(Cauza C-188/17 P)

(2017/C 382/31)

Limba de procedură: bulgara

Părțile

Recurent: Slavcho Asenov Todorov (reprezentant: K. Mladenova, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Prin Ordonanța din 7 septembrie 2017, Curtea (Camera a zecea) a respins recursul ca vădit inadmisibil.