29.5.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 168/22


Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Pitești (România) la data de 27 februarie 2017 – SC Cali Esprou SRL/Administraţia Fondului pentru Mediu

(Cauza C-104/17)

(2017/C 168/29)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Pitești

Părţile din acţiunea principală

Recurentă: SC Cali Esprou SRL

Intimată: Administraţia Fondului pentru Mediu

Întrebarea preliminară

Articolul 15 din Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 20.12.1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (1) poate fi interpretat în sensul că se opune adoptării unei reglementări într-un stat membru al Uniunii Europene, care instituie o contribuție pentru operatorul economic, care introduce pe piața internă mărfuri ambalate și ambalaje, dar care nu intervine asupra mărfurilor sau ambalajelor în niciun mod, ci le înstrăinează în aceeași formă către un agent economic, care la rândul său le înstrăinează către consumatorul final, contribuție al cărei cuantum se stabilește per kg, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare și cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare?


(1)  Directiva 94/62/CE a Parlamentului european ș i a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO 1994 L 365, p. 10, Ediţie specială, 13/vol. 14, p. 238).