5.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/30


Ordonanța președintelui Curții din 2 august 2018 – Comisia Europeană/Republica Slovenia, susținută de: Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană

(Cauza C-594/17) (1)

(2018/C 399/39)

Limba de procedură: slovena

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 412, 4.12.2017.