12.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 270/4


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 18 iunie 2019 — Republica Austria/Republica Federală Germania

(Cauza C-591/17) (1)

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Articolele 18, 34, 56 și 92 TFUE - Reglementare a unui stat membru care prevede o taxă de utilizare a infrastructurii pentru autoturisme - Situație în care proprietarii vehiculelor înmatriculate în acest stat membru beneficiază de o scutire de taxa pe autovehicule într-un cuantum care corespunde respectivei taxe de utilizare a infrastructurii)

(2019/C 270/04)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Republica Austria (reprezentanți: G. Hesse, J. Schmoll și C. Drexel, agenți)

Pârâtă: Republica Federală Germania (reprezentanți: T. Henze și S. Eisenberg, agenți, asistați de C. Hillgruber, Rechtsanwalt)

Intervenient în susținerea reclamantei: Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: J. Langer, J.M. Hoogveld și M. Bulterman, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Regatul Danemarcei (reprezentanți: Nymann-Lindegren și M. Wolff, agenți)

Dispozitivul

1)

Prin introducerea taxei de utilizare a infrastructurii pentru autoturisme și prin prevederea simultană a unei scutiri de taxa pe autovehicule într-un cuantum cel puțin echivalent cu cel al taxei de utilizare a infrastructurii plătite, în favoarea proprietarilor de vehicule înmatriculate în Germania, Republica Federală Germania nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 18, 34, 56 și 92 TFUE.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Obligă Republica Federală Germania la plata a trei sferturi din cheltuielile de judecată efectuate de Republica Austria și la suportarea propriilor cheltuieli de judecată.

4)

Republica Austria suportă un sfert din propriile cheltuieli de judecată.

5)

Regatul Țărilor de Jos și Regatul Danemarcei suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 402, 27.11.2017.