9.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 6/54


Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2016 – CEDC International/EUIPO – Underberg (Reprezentarea unui fir de iarbă verde maroniu într-o sticlă)

(Cauza T-796/16)

(2017/C 006/68)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Polonia) (reprezentant: M. Siciarek, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Underberg AG (Dietlikon, Elveția)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca tridimensională a Uniunii Europene (Reprezentarea unui fir de iarbă verde maroniu într-o sticlă) – cererea de înregistrare nr. 33 266

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 29 august 2016 în cauza R 1248/2015-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO şi a celeilalte părţi din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs la plata cheltuielilor de judecată efectuate la Tribunal şi la camera de recurs.

Motivul invocat

încălcarea articolului 8 alineatul (1) literele (a) şi (b), a articolului 42 alineatele (2) şi (3), a articolului 75 şi a articolului 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009.