16.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 14/50


Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2016 – InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)

(Cauza T-789/16)

(2017/C 014/60)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: InvoiceAuction B2B GmbH (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentant: C. Jonas, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă care cuprinde elementul verbal „INVOICE AUCTION” – cererea de înregistrare nr. 13 821 095

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a EUIPO din 3 august 2016 în cauza R 2201/2015-1

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.