9.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 6/39


Acțiune introdusă la 25 octombrie 2016 – La Quadrature du Net și alții/Comisia

(Cauza T-738/16)

(2017/C 006/49)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamante: La Quadrature du Net (Paris, Franța), French Data Network (Amiens), Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (reprezentant: H. Roy, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

declararea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12 iulie 2016 ca fiind contrară articolelor 7, 8 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

anularea acestei decizii.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă patru motive.

1.

Primul motiv este întemeiat pe încălcarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”), ca urmare a caracterului generalizat al colectărilor autorizate de reglementarea Statelor Unite. Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12 iulie 2016 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (denumită în continuare „decizia atacată”) ar fi săvârșit o astfel de încălcare prin faptul că nu s-a concluzionat că reglementarea Statelor Unite aduce în special atingere conținutului esențial al dreptului fundamental la respectarea vieții private garantat prin articolul 7 din cartă.

2.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea cartei prin faptul că decizia atacată ar fi constatat în mod eronat că Scutul de confidențialitate UE-SUA asigură un nivel de protecție a drepturilor fundamentale în mod substanțial echivalent cu cel garantat în cadrul Uniunii în pofida inexistenței unei limitări la strictul necesar al exploatărilor autorizate de reglementarea Statelor Unite.

3.

Al treilea motiv este întemeiat pe încălcarea cartei în măsura în care decizia atacată nu ar fi luat în considerare lipsa unei căi de atac efective prevăzute de reglementarea Statelor Unite și ar fi concluzionat, în pofida acestui aspect, în sensul echivalenței protecției menționate mai sus.

4.

Al patrulea motiv este întemeiat pe încălcarea cartei întrucât decizia atacată ar fi considerat în mod vădit eronat că Scutul de confidențialitate UE-SUA ar asigura o protecție echivalentă celei garantate în Uniune, în pofida lipsei unui control independent prevăzut de reglementarea Statelor Unite.