31.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 402/53


Acțiune introdusă la 1 septembrie 2016 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (dispozitiv format din două benzi paralele aplicate pe încălțăminte)

(Cauza T-629/16)

(2016/C 402/62)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgia) (reprezentant: J. Løje, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: adidas (Herzogenaurach, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marcă de poziție (dispozitiv format din două benzi paralele aplicate pe încălțăminte) – marca Uniunii Europene nr. 8 398 141

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 8 iunie 2016 în cauza R 597/2016-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009;

denaturarea situației de fapt.