3.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 364/16


Acțiune introdusă la 25 iulie 2016 – Omnicom International Holdings/EUIPO – eBay (DATABAY)

(Cauza T-394/16)

(2016/C 364/13)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Omnicom International Holdings, Inc. (New York, New York, Statele Unite) (reprezentant: D. Farnsworth, Solicitor)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: eBay, Inc. (San Jose, California, Statele Unite)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală „DATABAY” – cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene nr. 12 353 975

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a EUIPO din 12 mai 2016 în cauza R 925/2015-1

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la suportarea propriilor cheltuieli de judecată, precum și a cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă.

Motivul invocat

încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.