17.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 175/27


Acțiune introdusă la 22 martie 2016 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON)

(Cauza T-123/16)

(2016/C 175/31)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (reprezentant: A. Norris, Barrister)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: înregistrarea internațională care desemnează Uniunea Europeană a mărcii figurative care cuprinde elementul verbal „Burlington” – Înregistrarea internațională care desemnează Uniunea Europeană nr. 982 020

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 11/01/2016 în cauza R 1635/2013-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate și respingerea înregistrării mărcii contestate pentru toate produsele contestate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) și alineatele (4) și (5) din Regulamentul nr. 207/2009.