18.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 437/28


Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2017 – De Nicola/Curtea de Justiție a Uniunii Europene

(Cauza T-99/16) (1)

((„Răspundere extracontractuală - Funcție publică - Personalul BEI - Hărțuire morală - Nerespectarea normelor procesului echitabil - Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale - Termen rezonabil - Cereri de despăgubire formulate în cadrul unei acțiuni aflate pe rolul Tribunalului Funcției Publice - Trimitere parțială a cauzei spre rejudecare Tribunalului”))

(2017/C 437/33)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentanți: inițial L. Isola și G. Isola, ulterior G. Ferabecoli, avocați)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Uniunii Europene (reprezentanți: inițial J. Inghelram, P. Giusta și L. Tonini Alabiso, ulterior J. Inghelram, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 268 TFUE prin care se solicită repararea prejudiciilor pretins suferite de reclamant, în primul rând, pe de o parte, din cauza hărțuirii morale la care ar fi fost supus din partea Băncii Europene de Investiții (BEI) și, pe de altă parte, din cauza caracterul presupus inechitabil al procedurilor în fața Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene și în fața Tribunalului în care reclamantul a fost parte și, în al doilea rând, din cauza duratei pretins excesive a procedurilor menționate.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Îl obligă pe domnul Carlo De Nicola la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri atât în fața Tribunalului Uniunii Europene, cât și în fața Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene.


(1)  JO C 414, 14.12.2015 (cauză înregistrată inițial în fața Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene sub numărul F-100/16).