16.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 14/28


Recurs introdus la 16 noiembrie 2016 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 15 septembrie 2016 în cauza T-386/14, Fih Holding și Fih Erhvervsbank/Comisia

(Cauza C-579/16 P)

(2017/C 014/34)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Flynn, K. Blanck-Putz și A. Bouchagiar, agenți)

Celelalte părți din procedură: FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 15 septembrie 2016, notificată Comisiei la 16 septembrie 2016, în cauza T-386/14, Fih Holding și Fih Erhvervsbank/Comisia;

pronunțarea asupra cererii formulate în primă instanță și respingerea acesteia ca nefondată și

obligarea intimatelor, reclamante în primă instanță, la plata cheltuielilor de judecată.

Cu titlu subsidiar, recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 15 septembrie 2016, notificată Comisiei la 16 septembrie 2016, în cauza T-386/14, Fih Holding și Fih Erhvervsbank/Comisia și

trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului pentru ca acesta să examineze al doilea motiv invocat în primă instanță și

amânarea pronunțării cu privire la cheltuielile de judecată aferente procedurilor în primă instanță și în recurs.

Motivele și principalele argumente

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept întrucât a constatat că, pentru a stabili că măsurile din 2012 conțineau un ajutor de stat, Comisia trebuia să aplice criteriul creditorului într-o economie de piață în raport cu costurile pe care Danemarca le-ar fi suportat dacă nu ar fi adoptat aceste măsuri. Această constatare a Tribunalului reprezintă o eroare de drept, deoarece costurile în discuție reprezintă un efect direct al ajutorului de stat pe care Danemarca l-a acordat anterior în favoarea FIH, iar jurisprudența constantă a Curții stabilește în mod clar că asemenea costuri nu pot fi luate în considerare de Comisie atunci când examinează dacă un stat membru a acționat la fel ca un operator în economia de piață.