30.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 30/17


Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht München (Germania) la 17 octombrie 2016 – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

(Cauza C-529/16)

(2017/C 030/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht München

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

Pârât: Hauptzollamt München

Întrebările preliminare

1)

Dispozițiile articolului 28 și următoarele din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2700/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2000 (2), permit să se reţină drept valoare în vamă, pe baza unei chei de repartizare, un preț de transfer convenit, compus dintr-o sumă inițial facturată și declarată și dintr-o corecție forfetară efectuată după expirarea perioadei de decontare, indiferent dacă la finalul perioadei de decontare are loc o debitare sau o creditare ulterioară a persoanei implicate?

2)

În cazul unui răspuns afirmativ:

Poate fi verificată și, respectiv, stabilită valoarea în vamă cu ajutorul unor abordări simplificate, dacă trebuie să fie recunoscute efectele ajustărilor ulterioare ale prețurilor de transfer (atât în sus, cât și în jos)?


(1)  JO 1992, L 302, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 5, p. 58.

(2)  JO L 311, p. 17, Ediție specială, 02/vol. 13, p. 12.