23.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 22/3


Recurs introdus la 26 septembrie 2016 de Francisco Javier Rosa Rodriguez împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a cincea) din 20 iulie 2016 în cauza T-358/16, Rosa Rodriguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

(Cauza C-509/16 P)

(2017/C 022/05)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurent: Francisco Javier Rosa Rodriguez (reprezentant: J. Velasco Velasco, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Prin Ordonanța din 8 decembrie 2016, Curtea (Camera noua) a respins recursul și l-a obligat pe domnul Rosa Rodríguez să suporte propriile cheltuieli de judecată.