23.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 22/2


Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 16 septembrie 2016 – AZ, Minister Finansów

(Cauza C-499/16)

(2017/C 022/03)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Naczelny Sąd Administracyjny

Părțile din procedura principală

AZ, Minister Finansów

Întrebarea preliminară

Faptul de a stabili cota de TVA aplicabilă produselor de patiserie, potrivit articolului 41 alineatul (2) coroborat cu poziția 32 din anexa 3 la Legea din 11 martie 2004 privind TVA-ul (Ustawa o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2011 r. nr 177, poziția 1054 astfel cum a fost modificată), exclusiv pe baza criteriului „data de valabilitate” sau „data de expirare” încalcă principiul neutralității taxei pe valoarea adăugată și interdicția diferenței de tratament a bunurilor în sensul articolului 98 alineatele (1) și (2) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1)?


(1)  JO L 347, p. 1, Ediție specială 09/vol. 3, p. 7