17.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 175/14


Recurs introdus la 29 martie 2016 de Toshiba Corporation împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 19 ianuarie 2016 în cauza T-404/12, Toshiba Corporation/Comisia Europeană

(Cauza C-180/16 P)

(2016/C 175/16)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Toshiba Corporation (reprezentanți: J. F. MacLennan, solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, S. Sakellariou, Δικηγόρος, J. Jourdan, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului în cauza T-404/12 și

i.

anularea deciziei Comisiei Europene în cazul COMP/39.966 – Instalații de comutație cu izolație în gaz (reimpunere) sau

ii.

reducerea amenzii aplicate Toshiba, în temeiul articolului 261 TFUE sau

iii.

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal, pentru ca acesta să se pronunțe în conformitate cu dezlegarea dată în hotărârea Curții problemelor de drept și, în orice caz,

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prezentul recurs este întemeiat pe trei motive:

a)

primul motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a constatat că dreptul la apărare al Toshiba nu a fost încălcat de Comisia Europeană; în particular, în măsura în care Comisia nu a transmis Toshiba o comunicare privind obiecțiunile înainte de adoptarea deciziei de reimpunere din 2012;

b)

al doilea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a concluzionat că metodologia aplicată de Comisia Europeană pentru a calcula amenda impusă Toshiba nu a încălcat principiul egalității de tratament; în particular, în măsura în care Comisia a utilizat cuantumul de plecare calculat pentru întreprinderea comună TM T&D ca bază de calcul pentru amenda impusă Toshiba, iar nu o cifră de afaceri relevantă pentru Toshiba, contrar a ceea ce Comisia a făcut pentru destinatarii europeni ai deciziei adoptate în 2007, și

c)

al treilea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a concluzionat că nu a fost încălcat de către Comisie principiul egalității de tratament atunci când aceasta nu a redus amenda aplicată Toshiba pentru a reflecta participarea sa relativă la încălcare; în particular, în măsura în care Comisia nu a considerat că participarea mai limitată a Toshiba la comportamentul coluziv în comparație cu cea a destinatarilor europeni ai deciziei adoptate în 2007 justifica reflectarea ei în cuantumul amenzii.