25.7.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 270/16


Recurs introdus la 21 ianuarie 2016 de Matratzen Concord GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 19 noiembrie 2015 în cauza T-526/14, Matratzen Concord GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

(Cauza C-35/16 P)

(2016/C 270/25)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Matratzen Concord GmbH (reprezentant: I. Selting, avocat)

Celelalte părți din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Mariano Barranco Rodriguez, Pablo Barranco Schnitzler

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Camera a noua) a respins recursul prin Ordonanța din 28 aprilie 2016 și a decis că recurenta trebuia să suporte propriile cheltuieli de judecată.