Cauza C‑393/16

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

împotriva

Aldi Süd Dienstleistungs‑GmbH & Co.OHG

(cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof)

„Trimitere preliminară – Organizare comună a piețelor produselor agricole – Protecția denumirilor de origine protejate (DOP) – Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 – Articolul 118m alineatul (2) litera (a) punctul (ii), litera (b) și litera (c) – Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 – Articolul 103 alineatul (2) litera (a) punctul (ii), litera (b) și litera (c) – Domeniu de aplicare – Exploatare a reputației unei DOP – Utilizare abuzivă, imitare sau evocare a unei DOP – Indicație falsă sau înșelătoare – DOP «Champagne» utilizată în denumirea unui produs alimentar – Denumirea «Champagner Sorbet» – Produs alimentar care conține ca ingredient șampanie – Ingredient care conferă produsului alimentar o caracteristică esențială”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 decembrie 2017

 1. Agricultură–Organizarea comună a piețelor–Vin–Denumirea și prezentarea vinurilor–Denumiri de origine protejate și indicații geografice protejate–Protecție–Domeniu de aplicare–Utilizare a unei denumiri de origine protejate în denumirea unui produs alimentar care conține un ingredient care corespunde caietului de sarcini referitor la această denumire de origine–Includere

  [Regulamentul nr. 1234/2007 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 491/2009, art. 118m alin. (2) lit. (a) pct. (ii); Regulamentul nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 103 alin. (2) lit. (a) pct. (ii)]

 2. Agricultură–Organizarea comună a piețelor–Vin–Denumirea și prezentarea vinurilor–Denumiri de origine protejate și indicații geografice protejate–Exploatare a reputației unei denumiri de origine protejate–Noțiune–Utilizare a unei denumiri de origine protejate prin care se urmărește să se obțină foloase necuvenite din reputația acesteia

  [Regulamentul nr. 1234/2007 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 491/2009, art. 118m alin. (2) lit. (a) pct. (ii); Regulamentul nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 103 alin. (2) lit. (a) pct. (ii)]

 3. Agricultură–Organizarea comună a piețelor–Vin–Denumirea și prezentarea vinurilor–Denumiri de origine protejate și indicații geografice protejate–Protecție–Exploatare a reputației unei denumiri de origine protejate–Noțiune–Utilizare a unei denumiri de origine în denumirea unui produs alimentar care conține un ingredient care corespunde caietului de sarcini referitor la această denumire de origine–Includere–Condiții–Lipsă, în calitate de caracteristică esențială a produsului alimentar, a unui gust determinat în principal de prezența acestui ingredient în compoziția produsului menționat

  [Regulamentul nr. 1234/2007 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 491/2009, art. 118m alin. (2) lit. (a) pct. (ii); Regulamentul nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 103 alin. (2) lit. (a) pct. (ii)]

 4. Agricultură–Organizarea comună a piețelor–Vin–Denumirea și prezentarea vinurilor–Denumiri de origine protejate și indicații geografice protejate–Utilizare abuzivă, imitare sau evocare a unei denumiri de origine protejate–Noțiune–Utilizare a unei denumiri de origine protejate în denumirea unui produs alimentar care conține un ingredient care corespunde caietului de sarcini referitor la această denumire de origine–Excludere

  [Regulamentul nr. 1234/2007 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 491/2009, art. 118m alin. (2) lit. (b); Regulamentul nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 103 alin. (2) lit. (b)]

 5. Agricultură–Organizarea comună a piețelor–Vin–Denumirea și prezentarea vinurilor–Denumiri de origine protejate și indicații geografice protejate–Protecție împotriva indicațiilor false sau înșelătoare–Domeniu de aplicare

  [Regulamentul nr. 1234/2007 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 491/2009, art. 118m alin. (2) lit. (c); Regulamentul nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 103 alin. (2) lit. (c)]

 1.  Articolul 118m alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009, și articolul 103 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului trebuie interpretate în sensul că intră în domeniul lor de aplicare cazul în care o denumire de origine protejată precum „Champagne” este utilizată ca parte a denumirii sub care este vândut un produs alimentar precum „Champagner Sorbet” care nu corespunde caietului de sarcini referitor la această denumire de origine protejată, dar care conține un ingredient care corespunde caietului de sarcini menționat.

  (a se vedea punctul 36 și dispozitiv 1)

 2.  A se vedea textul deciziei.

  (a se vedea punctul 40)

 3.  Articolul 118m alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 1234/2007, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 491/2009, și articolul 103 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 1308/2013 trebuie interpretate în sensul că utilizarea unei denumiri de origine protejate ca parte a denumirii sub care este vândut un produs alimentar care nu corespunde caietului de sarcini referitor la această denumire de origine protejată, dar care conține un ingredient care corespunde caietului de sarcini menționat, precum „Champagner Sorbet”, constituie o exploatare a reputației unei denumiri de origine protejate, în sensul acestor dispoziții, în cazul în care produsul alimentar nu are drept caracteristică esențială un gust determinat în principal de prezența acestui ingredient în compoziția sa.

  În această privință, trebuie să se considere că utilizarea unei DOP ca parte a denumirii sub care este vândut un produs alimentar care nu corespunde caietului de sarcini referitor la această DOP, dar care conține un ingredient care corespunde caietului de sarcini menționat, urmărește să obțină foloase necuvenite din reputația acestei DOP, dacă acest ingredient nu conferă acestui produs o caracteristică esențială. În ceea ce privește stabilirea faptului dacă ingredientul în discuție conferă produsului alimentar în cauză o caracteristică esențială, cantitatea din acest ingredient în compoziția acestui produs alimentar constituie un criteriu important, dar nu suficient. Aprecierea sa depinde de produsele în cauză și trebuie să fie însoțită de o apreciere calitativă. Atunci când denumirea produsului alimentar precizează, precum în cauza principală, că acesta conține un ingredient care beneficiază de o DOP care se prezumă că indică gustul acestui produs alimentar, gustul determinat de acest ingredient trebuie să constituie caracteristica esențială a produsului alimentar menționat.

  (a se vedea punctele 50-53 și dispozitiv 2)

 4.  Articolul 118m alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 1234/2007, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 491/2009, și articolul 103 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 1308/2013 trebuie interpretate în sensul că utilizarea unei denumiri de origine protejate ca parte a denumirii sub care este vândut un produs alimentar care nu corespunde caietului de sarcini referitor la această denumire de origine protejată, dar care conține un ingredient care corespunde caietului de sarcini menționat, precum „Champagner Sorbet”, nu constituie o utilizare abuzivă, o imitare sau o evocare, în sensul acestor dispoziții.

  Astfel, prin încorporarea în denumirea produsului alimentar în cauză a celei a ingredientului care beneficiază de DOP, se utilizează direct această DOP pentru a revendica în mod deschis o calitate gustativă legată de aceasta, ceea ce nu constituie nici o utilizare abuzivă, nici o imitare, nici o evocare.

  (a se vedea punctele 57 și 59 și dispozitiv 3)

 5.  Articolul 118m alineatul (2) litera (c) din Regulamentul nr. 1234/2007, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 491/2009, și articolul 103 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul nr. 1308/2013 trebuie interpretate în sensul că sunt aplicabile atât în cazul indicațiilor false sau înșelătoare care sunt de natură să creeze o impresie eronată cu privire la originea produsului în cauză, cât și în cazul indicațiilor false sau înșelătoare care privesc natura sau calitățile esențiale ale acestui produs.

  (a se vedea punctul 64 și dispozitiv 4)