26.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 72/22


Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Törvényszék – Ungaria) – Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Cauza C-492/16) (1)

([Trimitere preliminară - Proprietate intelectuală și industrială - Dreptul brevetelor - Medicamente de uz uman - Regulamentul (CE) nr. 469/2009 - Articolul 18 - Produse fitosanitare - Regulamentul (CE) nr. 1610/96 - Articolul 17 alineatul (2) - Certificat suplimentar de protecție - Durată - Stabilirea datei expirării - Efectele unei hotărâri a Curții - Posibilitatea sau obligația de rectificare a datei expirării])

(2018/C 072/29)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Fővárosi Törvényszék

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Incyte Corporation

Pârâtă: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Dispozitivul

1)

Articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente, analizat în lumina articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1610/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 1996 privind crearea unui certificat suplimentar de protecție pentru produsele fitosanitare, trebuie interpretat în sensul că data primei autorizații de introducere pe piață, astfel cum este indicată într-o cerere de certificat suplimentar de protecție, pe baza căreia autoritatea națională competentă să elibereze un astfel de certificat a calculat durata acestuia, este incorectă într-o situație precum cea în discuție în litigiul principal, în care a determinat o modalitate de calcul al duratei certificatului menționat neconformă cu prevederile articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul nr. 469/2009, astfel cum a fost interpretat într-o hotărâre ulterioară a Curții.

2)

Articolul 18 din Regulamentul nr. 469/2009, analizat în lumina considerentului (17) și a articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1610/96, trebuie interpretat în sensul că, într-o situație precum cea descrisă la punctul 1) din prezentul dispozitiv, titularul unui certificat suplimentar de protecție dispune, în temeiul articolului 18 menționat, de o cale de atac în scopul de a obține rectificarea duratei indicate în respectivul certificat atât timp cât acesta nu a expirat.


(1)  JO C 454, 5.12.2016.