23.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 142/4


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 1 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Bucureşti – România) – Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

(Cauza C-297/16) (1)

((Trimitere preliminară - Directiva 2006/123/CE - Servicii în cadrul pieței interne - Reglementare națională care rezervă doar medicilor veterinari dreptul de a vinde cu amănuntul și de a utiliza produsele biologice, antiparazitarele și medicamentele de uz veterinar - Libertatea de stabilire - Cerința deținerii în exclusivitate de către medici veterinari a capitalului unităților care vând cu amănuntul medicamente de uz veterinar - Protecția sănătății publice - Proporționalitate))

(2018/C 142/04)

Limba de procedură: româna

Instanța de trimitere

Curtea de Apel Bucureşti

Părțile din procedura principală

Reclamant: Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)

Pârâtă: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Dispozitivul

1)

Articolul 15 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care prevede, în favoarea medicilor veterinari, o exclusivitate a comercializării cu amănuntul și a utilizării produselor biologice, a antiparazitarelor de uz special și a medicamentelor de uz veterinar.

2)

Articolul 15 din Directiva 2006/123 trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care impune deținerea în exclusivitate de către unul sau mai mulți medici veterinari a capitalului social al unităților care comercializează cu amănuntul medicamente de uz veterinar.


(1)  JO C 314, 29.8.2016.