26.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 72/8


Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo – Spania) – Margarita Isabel Vega González/Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias

(Cauza C-158/16) (1)

((Trimitere preliminară - Politica socială - Directiva 1999/70/CE - Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP - Clauza 4 - Principiul nediscriminării - Noțiunea „condiții de încadrare în muncă” - Punerea în poziție administrativă de concediu special - Reglementare națională care prevede acordarea unui concediu special în caz de alegere în funcții de demnitate publică doar în favoarea funcționarilor, cu excluderea agenților netitulari))

(2018/C 072/10)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Margarita Isabel Vega González

Pârât: Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias

Dispozitivul

1)

Clauza 4 punctul 1din Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat la 18 martie 1999, anexat la Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP, trebuie interpretată în sensul că noțiunea „condiții de încadrare în muncă”, vizată la această dispoziție, include dreptul unui lucrător care a fost ales într-o funcție parlamentară de a beneficia de un concediu special, prevăzut de reglementarea națională, în virtutea căruia raportul de muncă este suspendat, astfel încât menținerea locului de muncă al acestui lucrător și dreptul său la promovare sunt garantate până la expirarea mandatului său parlamentar.

2)

Clauza 4 din Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, anexat la Directiva 1999/70, trebuie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care exclude în manieră absolută acordarea în favoarea unui lucrător pe durată determinată, în vederea exercitării unui mandat politic, a unui concediu în virtutea căruia raportul de muncă este suspendat până la reintegrarea acestui lucrător, la capătul mandatului respectiv, în timp ce acest drept este recunoscut lucrătorilor pe durată nedeterminată.


(1)  JO C 211, 13.6.2016.