19.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/5


Hotărârea Curții (Camera a doua) din 26 aprilie 2017 – Comisia Europeană/Republica Federală Germania

(Cauza C-142/16) (1)

((Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Mediu - Directiva 92/43/CEE - Articolul 6 alineatul (3) - Conservarea habitatelor naturale - Construirea centralei pe cărbune din Moorburg (Germania) - Zone Natura 2000 pe culoarul fluviului Elba, în amontele centralei pe cărbune - Evaluarea efectelor unui plan sau ale unui proiect asupra unui sit protejat))

(2017/C 195/06)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Hermes și E. Manhaeve, agenți)

Pârâtă: Republica Federală Germania (reprezentanți: T. Henze și J. Möller, agenți, asistați de W. Ewer, Rechtsanwalt)

Dispozitivul

1)

Prin faptul că nu a efectuat, la autorizarea construirii centralei pe cărbune din Moorburg, de lângă Hamburg (Germania), o evaluare corectă și completă a efectelor, Republica Federală Germania nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 165, 10.5.2016.