22.2.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 68/41


Acțiune introdusă la 22 decembrie 2015 – Facebook/OAPI – Brand IP Licensing (lovebook)

(Cauza T-757/15)

(2016/C 068/52)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Facebook, Inc. (Menlo Park, Statele Unite) (reprezentanți: M. Granado Carpenter și M. Polo Carreño, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, Insulele Virgine Britanice)

Datele privind procedura în fața OAPI

Titularul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca comunitară verbală „lovebook” – cererea de înregistrare a unei mărci comunitare nr. 9 926 577

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a OAPI din 30 septembrie 2015 în cauza R 2028/2014-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate în totalitate, în măsura în care prin aceasta se anulează decizia diviziei de opoziție prin care s-a confirmat opoziția împotriva cererii de înregistrare a unei mărci comunitare nr. 9 926 577 LOVEBOOK ca urmare a unui risc de confuzie, în temeiul concluziilor că similitudinea semnelor este minoră în raport cu diferențele dintre acestea, că impresia generală produsă de semne în percepția publicului relevant este aceea că ele nu sunt similare și că aceasta este situația chiar dacă mărcile anterioare au un caracter distinctiv mai mare;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei acțiuni în fața Tribunalului.

Motivul invocat

Încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.