7.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 294/77


Acțiune introdusă la 25 iunie 2015 – Windrush Aka/OAPI – Dammers (The Specials)

(Cauza T-336/15)

(2015/C 294/92)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Windrush Aka LLP (Londra, Regatul Unit) (reprezentanți: S. Malynicz, Barrister și S. Britton, solicitor)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Jerry Dammers (Londra, Regatul Unit)

Datele privind procedura în fața OAPI

Titularul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca comunitară verbală „The Specials” – marca comunitară nr. 3 725 082

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de decădere

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a OAPI din 18 martie 2015 în cauza R 1412/2014-1

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea OAPI la suportarea propriilor cheltuieli de judecată și la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă.

Motivul invocat

încălcarea articolului 15 alineatele (1) și (2) din Regulamentul nr. 207/2009.