13.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 382/39


Hotărârea Tribunalului din 3 octombrie 2017 – BMB/EUIPO – Ferrero (Recipient pentru dulciuri)

(Cauza T-695/15) (1)

([„Desen sau model industrial comunitar - Procedură de declarare a nulității - Desen sau model industrial comunitar înregistrat care reprezintă un recipient pentru dulciuri - Marca internațională tridimensională anterioară - Forma unui recipient standard care poate fi umplut cu dulciuri - Risc de confuzie - Aplicarea dreptului național - Articolul 25 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 - Articolul 62 și articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002”])

(2017/C 382/46)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: BMB sp. z o.o. (Grójec, Polonia) (reprezentant: K. Czubkowski, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: S. Hanne, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: Ferrero SpA (Alba, Italia) (reprezentant: M. Kefferpütz, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a treia de recurs a EUIPO din 8 septembrie 2015 (cauza R 1150/2012-3) privind o procedură de nulitate între Ferrero și BMB

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă BMB sp. z o.o. la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 38, 1.2.2016.