23.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 22/29


Hotărârea Tribunalului din 6 decembrie 2016 – Tuum/EUIPO – Thun (TUUM)

(Cauza T-635/15) (1)

([„Marca Uniunii Europene - Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative TUUM - Marca națională figurativă anterioară THUN - Motiv relativ de refuz - Lipsa riscului de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2017/C 022/39)

Limba de procedură: italiana

Părţile

Reclamantă: Tuum Srl (San Giustino, Italia) (reprezentant: B. Saguatti, avocat)

Pârât: Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: L. Rampini, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: Thun SpA (Bolzano, Italia) (reprezentanţi: L. Sergi și G. Muscas, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a EUIPO din 3 septembrie 2015 (cauza R 2624/2014-1) privind o procedură de opoziție între Thun și Tuum

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 3 septembrie 2015 (cauza R 2624/2014-1).

2)

Respinge opoziția.

3)

EUIPO suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cheltuielilor de judecată efectuate de Tuum Srl, atât în fața Tribunalului, cât și în fața camerei de recurs.

4)

Thun SpA suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cheltuielile efectuate de Tuum, atât în fața Tribunalului, cât și în fața camerei de recurs.


(1)  JO C 16, 18.1.2016.