18.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 437/26


Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2017 – Frame/EUIPO – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Cauza T-627/15) (1)

([„Marcă a Uniunii Europene - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale BIANCALUNA - Marca națională figurativă anterioară bianca - Economie de procedură - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Identitatea produselor - Similitudinea semnelor - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”])

(2017/C 437/30)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (reprezentanți: E. Montelione, M. Borghese și R. Giordano, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: S. Bonne, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Germania) (reprezentant: P. Lange, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 7 august 2015 (cauza R 2952/2014-5), referitoare la o procedură de opoziție între Bianca-Moden și Frame.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Frame Srl la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 68, 22.2.2016.