23.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 22/29


Hotărârea Tribunalului din 29 noiembrie 2016 – Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD)

(Cauza T-617/15) (1)

([„Marcă a Uniunii Europene - Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative eSMOKING WORLD - Motive absolute de refuz - Caracter descriptiv - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Obligația de motivare”])

(2017/C 022/38)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Polonia) (reprezentant: K. Jarosiński, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) (reprezentant: D. Walicka, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 25 iunie 2015 (R 3227/2014-5) privind o cerere de înregistrare a semnului figurativ eSMOKING WORLD ca marcă a Uniunii Europene

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Chic Investments sp. z o.o. la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 16, 18.1.2016.