16.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 14/31


Hotărârea Tribunalului din 24 noiembrie 2016 – CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

(Cauza T-349/15) (1)

((„Marcă a Uniunii Europene - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii figurative a Uniunii Europene P PRO PLAYER - Mărcile figurative anterioare ale Uniunii Europene și naționale P și P PROTECTIVE - Motiv relativ de refuz - Lipsa riscului de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”))

(2017/C 014/37)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamantă: CG Verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsberg, Germania) (reprezentant: T. Körber, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentanţi: D. Stoyanova Valchanova și M. Fischer, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Perry Ellis International Group Holdings Ltd (Nassau, Bahamas) (reprezentanți: O. Günzel și V. Ahmann, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 28 aprilie 2015 (cauza R 2439/2014-4) privind o procedură de opoziție între Perry Ellis International Group Holdings et CG Verwaltunggsgesellschaft

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Verwaltungsgesellschaft mbH să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele ale Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și ale Perry Ellis International Group Holdings Ltd.


(1)  JO C 294, 7.9.2015.