14.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 419/39


Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2016 – Universal Protein Supplements/EUIPO (Reprezentarea unui culturist)

(Cauza T-335/15) (1)

([„Marcă a Uniunii Europene - Cerere de înregistrare a mărcii figurative a Uniunii Europene care reprezintă un culturist - Motiv absolut de refuz - Caracter descriptiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2016/C 419/49)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Universal Protein Supplements Corp. (New Brunswick, New Jersey, Statele Unite) (reprezentant: S. Malynicz, QC)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentanți: H. O’Neill și A. Folliard-Monguiral, agenți)

Obiectul

Acţiune introdusă împotriva Deciziei Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 6 martie 2015 (cauza R 2958/2014-5) privind o cerere de înregistrare a unui semn figurativ care reprezintă un culturist ca marcă a Uniunii Europene

Dispozitivul

1)

Respinge acţiunea.

2)

Obligă Universal Protein Supplements Corp. la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C @@, @@.