4.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 82/34


Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2018 – AlzChem/Comisia

(Cauza T-284/15) (1)

((„Ajutoare de stat - Industrie chimică - Decizie de continuare a exploatării unei întreprinderi pe durata procedurii de faliment - Decizie prin care se constată inexistența unui ajutor de stat - Acțiune în anulare - Afectare individuală - Admisibilitate - Noțiunea de ajutor de stat - Avantaj - Criteriul creditorului privat - Imputabilitate în sarcina statului - Obligația de motivare”))

(2019/C 82/38)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: AlzChem AG (Trostberg, Germania) (reprezentanți: inițial P. Alexiadis, solicitor, A. Borsos și I. Georgiopoulos, avocați, ulterior P. Alexiadis, A. Borsos, E. Kazili, P. Oravec și K. Csach, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Conte și L. Armati, agenți)

Interveniente în susținerea pârâtei: Republica Slovacă (reprezentant: B. Ricziová, agent) și Fortischem a.s. (Nováky, Slovacia) (reprezentanți: C. Arhold, P. Hodál și M. Staroň, avocați)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită anularea Deciziei (UE) 2015/1826 a Comisiei din 15 octombrie 2014 privind ajutorul de stat SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) pus în aplicare de Slovacia în favoarea întreprinderii NCHZ (JO 2015, L 269, p. 71)

Dispozitivul

1)

Anulează articolul 2 din Decizia (UE) 2015/1826 a Comisiei din 15 octombrie 2014 privind ajutorul de stat SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) pus în aplicare de Slovacia în favoarea întreprinderii NCHZ.

2)

Obligă Comisia Europeană să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de AlzChem AG.

3)

Republica Slovacă și Fortischem a.s. suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 302, 14.9.2015.