201806150821955332018/C 231/232832015TC23120180702RO01ROINFO_JUDICIAL20180508202121

Cauza T-283/15: Hotărârea Tribunalului din 8 mai 2018 – Esso Raffinage/ECHA [„REACH — Evaluarea dosarului — Verificarea conformității înregistrărilor — Verificarea informațiilor transmise și urmărirea evaluării dosarului — Declarație de neconformitate — Competența Tribunalului — Acțiune în anulare — Act atacabil — Afectare directă și individuală — Admisibilitate — Temei juridic — Articolele 41, 42 și 126 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006”]


C2312018RO2010120180508RO0023201212

Hotărârea Tribunalului din 8 mai 2018 – Esso Raffinage/ECHA

(Cauza T-283/15) ( 1 )

„[„REACH — Evaluarea dosarului — Verificarea conformității înregistrărilor — Verificarea informațiilor transmise și urmărirea evaluării dosarului — Declarație de neconformitate — Competența Tribunalului — Acțiune în anulare — Act atacabil — Afectare directă și individuală — Admisibilitate — Temei juridic — Articolele 41, 42 și 126 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006”]”

2018/C 231/23Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Esso Raffinage (Courbevoie, Franța) (reprezentant: M. Navin-Jones, solicitor)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (reprezentanți: C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere și M. Heikkilä, agenți)

Interveniente în susținerea pârâtei: Republica Federală Germania (reprezentant: T. Henze, agent), Republica Franceză (reprezentanți: D. Colas și J. Traband, agenți) și Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: M. de Ree, M. Bulterman și M. Noort, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită anularea scrisorii ECHA din 1 aprilie 2015 adresată ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement [Ministerul Ecologiei, Dezvoltării Durabile, Transporturilor și Locuințelor, Franța] și intitulată „Declarație de neconformitate în urma unei decizii de evaluare a dosarului în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006”

Dispozitivul

1)

Anulează scrisoarea Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) din 1 aprilie 2015, adresată ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement français [Ministerul Ecologiei, Dezvoltării Durabile, Transporturilor și Locuințelor] și intitulată „Declarație de neconformitate în urma unei decizii de evaluare a dosarului în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006”, inclusiv anexa la aceasta.

2)

Esso Raffinage și ECHA suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată.

3)

Republica Federală Germania, Republica Franceză și Regatul Țărilor de Jos suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată.


( 1 ) JO C 320, 28.9.2015.