23.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 22/24


Hotărârea Tribunalului din 30 noiembrie 2016 – Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Cauza T-217/15) (1)

([„Marca Uniunii Europene - Procedură de declarare a nulității - Marca figurativă a Uniunii Europene PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA - Denumirea comercială națională anterioară GRAND HOTEL PALLADIUM - Motiv relativ de refuz - Utilizarea în comerț a unui semn cu un domeniu de aplicare care depășește domeniul local - Articolul 8 alineatul (4) și articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2017/C 022/30)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spania) (reprezentant: J.-B. Devaureix, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Spania) (reprezentant: D. Solana Giménez, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 23 februarie 2015 (cauza R 2391/2013-2) privind o procedură de declarare a nulității între Residencial Palladium, SL și Fiesta Hotels & Resorts, SL.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Fiesta Hotels & Resorts, SL la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 205, 22.6.2015.