25.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 27/78


Acțiune introdusă la 17 noiembrie 2015 – ZZ/Parlamentul

(Cauza F-142/15)

(2016/C 027/101)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentant: A. Tymen, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Parlamentului de a nu da curs cererii de asistență formulate de reclamantă și cererii de daune interese pentru prejudiciul moral pretins suferit.

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei implicite intervenite la 11 aprilie 2015, prin care a fost respinsă cererea de asistență a reclamantei din 11 decembrie 2014;

anularea deciziei din data de 20 august 2015, primită la 24 august 2015, prin care a fost respinsă reclamația reclamantei din 24 aprilie 2015;

obligarea pârâtului la plata de daune interese, stabilite ex aequo et bono la suma de 50 000 de euro, pentru repararea prejudiciului moral suferit de reclamantă;

obligarea Parlamentului European la plata tuturor cheltuielilor de judecată.