3.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 364/36


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 21 iulie 2016 – HB/Comisia

(Cauza F-125/15) (1)

((Funcție publică - Funcționari - Exercițiul de promovare 2014 - Articolul 45 alineatul (1) din statut - Compararea meritelor - Rapoarte de evaluare aferente anilor 2011 și 2012 - Absență de mai multe luni pentru motive legate de maternitate în anul 2013 - Raport de evaluare lipsit de orice apreciere pe fond pentru anul vizat - Decizie de a nu o promova pe reclamantă în anul 2014 - Obligația de motivare - Analiză comparativă a meritelor - Lipsa unei recomandări a comitetului paritar de promovare - Acces la dosarul individual informatizat al reclamantei - Compunerea comitetului paritar de promovare - Discriminare bazată pe sex - Prejudiciu moral))

(2016/C 364/43)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: HB (reprezentanți: S. Orlandi și T. Martin, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei de a nu o promova pe reclamantă în gradul următor (AD8) în cadrul exercițiului de promovare 2014 și repararea prejudiciului moral pretins suferit

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

HB suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

3)

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la suportarea a jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de HB.


(1)  JO C 398, 30.11.2015, p. 80.