8.2.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 48/97


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 15 decembrie 2015 – Bonazzi/Comisia

(Cauza F-88/15) (1)

((Funcție publică - Funcționari - Exercițiul de promovare 2014 - Dispoziții generale de punere în aplicare a articolului 45 din statut - Lista funcționarilor propuși pentru promovare de direcțiile generale și de servicii - Omiterea numelui reclamantului - Posibilitatea contestării listei funcționarilor propuși pentru promovare în fața comitetului paritar de promovare - Lipsa unei luări de poziție din partea comitetului paritar de promovare - Examinare comparativă a meritelor efectuată doar de AIPN))

(2016/C 048/111)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Matteo Bonazzi (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de nepromovare a reclamantului la gradul următor (AD 12) în cadrul exercițiului de promovare 2014 al Comisiei Europene și cerere de daune interese pentru prejudiciul moral pe care pretinde că l-a suferit

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Domnul Bonazzi suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.


(1)  JO C 279, 24.8.2015, p. 61.