3.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 364/31


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 19 iulie 2016 – Opreana/Comisia

(Cauza F-67/15) (1)

((Funcție publică - Agent temporar - Agent temporar care ocupă un post permanent - Neprelungire a unui contract pe perioadă determinată - Sarcină - Act care lezează - Necompetența autorului actului care lezează - Dreptul de a fi ascultat Obligația de solicitudine))

(2016/C 364/35)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Luisa Opreana (Arlon, Belgia) (reprezentanți: inițial A. Salerno, avocat, ulterior A. Salerno și P. Singer, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Berscheid și F. Simonetti, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de a nu prelungi durata contractului reclamantei dincolo de ajungerea la termen deși ea a ajuns la sfârșitul sarcinii

Dispozitivul

1)

Anulează decizia Comisiei Europene de a nu prelungi contractul de agent temporar al doamnei Luisa Opreana ajuns la termen la 31 august 2014.

2)

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de doamna Opreana.


(1)  JO C 213, 29.6.2015, p. 50.