19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/11


Cerere de decizie preliminară introdusă de Varbergs tingsrätt (Suedia) la 28 august 2015 – P/Q

(Cauza C-455/15)

(2015/C 346/12)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Varbergs tingsrätt

Părțile din procedura principală

Reclamant: P

Pârâtă: Q

Întrebarea preliminară

Varbergs tingsrätt trebuie, în temeiul articolului 23 litera (a) din Regulamentul Bruxelles II (1) sau al unei alte dispoziții și fără a aduce atingere articolului 24 din acest regulament, să refuze recunoașterea deciziei pronunțate de instanța de prim grad de jurisdicție din Silute la 18 februarie 2015 și, în consecință, să continue procedura referitoare la exercitarea autorității părintești cu care este sesizată în prezent?


(1)  Regulamentul nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO L 338, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 183).