14.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 419/19


Hotărârea Curții (Camera a doua) din 22 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf – Germania) – combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd

(Cauza C-223/15) (1)

([Trimitere preliminară - Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Marcă a Uniunii Europene - Caracter unitar - Constatarea unui risc de confuzie doar pentru o parte a Uniunii - Domeniul de aplicare teritorială al interdicției prevăzute la articolul 102 din regulamentul menționat])

(2016/C 419/24)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamantă: combit Software GmbH

Pârâtă: Commit Business Solutions Ltd

Dispozitivul

Articolul 1 alineatul (2), articolul 9 alineatul (1) litera (b) și articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că, atunci când o instanță competentă în domeniul mărcilor UE constată că utilizarea unui semn creează un risc de confuzie cu o marcă a Uniunii Europene într-o parte a teritoriului Uniunii Europene, fără a crea în același timp un asemenea risc într-o altă parte a acestui teritoriu, această instanță trebuie să constate că există o încălcare a dreptului exclusiv conferit de marcă și să pronunțe un ordin de încetare a utilizării respective pentru întregul teritoriu al Uniunii Europene, cu excepția părții din aceasta pentru care s-a constatat lipsa unui risc de confuzie.


(1)  JO C 294, 7.9.2015.