15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/36


Acțiune introdusă la 27 octombrie 2014 – Monster Energy/OAPI – Home Focus (MoMo Monsters)

(Cauza T-736/14)

(2014/C 448/45)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Monster Energy Company (Corona, Statele Unite) (reprezentant: P. Brownlow, Solicitor)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Home Focus Development Ltd (Tortola, Insulele Virgine Britanice)

Datele privind procedura în fața OAPI

Solicitantul: reclamanta

Marca în litigiu: marca verbală „MoMo Monsters” – cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 1 0 5 13  372

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei doua de recurs a OAPI din 7 august 2014 în cauza R 1167/2013-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat (Motivele invocate)

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (8) din Regulamentul nr. 207/2009.