6.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 351/26


Acțiune introdusă la 14 august 2014 – Infocit/OAPI – DIN (DINKOOL)

(Cauza T-621/14)

2014/C 351/33

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Luanda, Angola) (reprezentant: A. Oliveira, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: DIN – Deutsches Institut für Normung eV (Berlin, Germania)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 4 iunie 2014 pronunțată în cauza R 1312/2013-2.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta

Marca comunitară vizată: marca verbală „DINKOOL” pentru produse din clasele 1-3, 5-7, 12, 16, 20 și 21 – cererea de înregistrare a unei mărci comunitare nr. 1 0 4 65  946

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca sau semnul invocat: înregistrarea mărcii internaționale nr. 2 29  048 și semnul anterior neînregistrat în Germania „DIN”

Decizia diviziei de opoziție: respinge opoziția în totalitate

Decizia camerei de recurs: anulează decizia atacată și respinge în totalitate cererea de înregistrare a mărcii comunitare contestate

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca comunitară.